Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Small Pleasures (Μικρές Χαρές)

'Αγγιγμα Καρδιάς και Ψυχής.
Για τον χρόνο που δεν έχουμε, για τις απλές μικρές απολαύσεις που δεν είδαμε...

Small Pleasures (Μικρές Χαρές) 2008 from MovieTeller on Vimeo.

Once upon a time in a country far far away a boy lived, very different from all the others. His name was Eftichis. Everything ran smoothly in his life until one day, many many years ago an incident made him see life from a different perspective. And suddenly, a big secret was revealed.