Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Ευρωεκλογές 2009. Γενικά συμπεράσματα

Συμπέρασμα πρώτο:
Η αποφασιστική πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών αρνήθηκε με την αποχή της να νομιμοποιήσει την αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική και αμερικανόφιλη ευρωπαϊκή ένωση.

Συμπέρασμα δεύτερο:
Η συντηρητική ευρωπαϊκή δεξιά, ως συνολο, αποτελεί μια ισχνή μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, αν και παρά τη συρρίκνωση των δυνάμεων της καταφέρνει να διατηρεί την πλειοψηφία της στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Συμπέρασμα τρίτο:
Η σοσιαλδημοκρατία και η παραδοσιακή αριστερά δεν μπόρεσαν ούτε και σε συνθήκες καταστροφικής καπιταλιστικής κρίσης να αναδεχθούν σε πλειοψηφία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, σε καλύτερο διαχειριστή του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και πολύ περισσότερο δεν κατάφεραν να αναδεχθούν σε αντικαπιταλιστική εναλλακτική πρόταση και επιλογή.

Συμπέρασμα τέταρτο:
Αυτές οι ευρωεκλογές αποδεδείχνουν την πλήρη κατάρρευση των θεσμών, των οργάνων και του ‘οράματος’ της συγκεκριμένης καπιταλιστικής-αμερικανόφιλης ευρωπαϊκής ένωσης και αναδείχνουν την αναγκαιότητα ενός οράματος για μια άλλη ευρωπαϊκή ένωση των δυνάμεων της εργασίας, της επιστήμης και του πολιτισμού, που θα στηρίζεται στις ανθρωπιστικές αξίες, στις ευρωπαϊκές προοδευτικές αγωνιστικές παραδόσεις και θα οδηγεί την Ευρώπη και ως παγκόσμιο παράδειγμα την ανθρωπότητα ολόκληρη σε σύγκρουση με την καπιταλιστική βαρβαρότητα και στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, ενός κόσμου της ισότητας, της ευημερίας, της ελευθερίας και της ειρήνης, ενός κόσμου της ανθρωπιάς και του οικουμενικού ουμανιστικού πολιτισμού.

Συμπέρασμα πέμπτο:
Στο βαθμό που οι δυνάμεις της εργασίας, της επιστήμης και του πολιτισμού θα κατανοούν αυτή τη νέα πραγματικότητα στον ίδιο βαθμό θα εγκαταλείπουν τη μοιρολατρία και την αποχή, θα επανέρχονται στην πολιτική, θα απεγκλωβίζονται από τα αστικά δεξιά και ψευδοαριστερά κόμματα του καπιταλιστικού αστικού κοινοβουλευτισμού, θα αυτονομούνται ιδεολογικά, θα αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, και θα σφυρηλατούν το δικό τους όραμα για μια προοδευτική, σοσιαλιστική, ουμανιστική Ευρώπη των λαών, θα οικοδομούν τη δική τους νέα ουμανιστική αριστερά, θα αλλάζουν το συσχετισμό των δυνάμεων, θα καταργούν τον αμερικανισμό και την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που οδηγεί στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και θα οικοδομούν ένα καλύτερο, έναν ανθρωπινότερο κόσμο, τον κόσμο της ευημερίας, της ανθρωπιάς και της ευτυχίας

Για την Πρωτοβουλία Διαλόγου για ένα Νέο Ουμανισμό
Κώστας Λάμπος
(αποστολή με e-mail στο demokratur)

Δεν υπάρχουν σχόλια: